KWR rapport - KWR 2017.027

AquaPriori: a priori het verwijderingsrendement bepalen

Rapporten

Het is vrijwel niet haalbaar of te kostbaar om voor een groot aantal microverontreinigingen die in oppervlaktewateren voorkomen, op experimentele wijze de verwijdering door een zuiveringsstap als actievekoolfiltratie (AKF) of omgekeerde osmose (RO) te bepalen. In samenwerking met de waterbedrijven Evides, Oasen, Vitens, Waternet en WML en de koolleverancier CabotCorp is daarom in een TKI-project gewerkt aan een alternatief. Het alternatief is, om op basis van een model, inzicht te krijgen in de verwijdering van een nog niet in de zuivering gemeten microverontreiniging. Het model is ingebed in een demo softwareapplicatie, zodat experts bij waterbedrijven en geïnteresseerde leveranciers de verwijdering van een stof door RO of AKF op praktijkschaal kunnen simuleren. Op basis van ca. bekende 60 stof-membraancombinaties en ca. 100 adsorptie-isothermen, kan de applicatie het verwijderingsrendement voor elke willekeurige stof in de meegeleverde databank van ca. 2500 stoffen bepalen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?