Publieksmedia

KWR in het nieuws R.P. Bartholomeus, J.P.M. Witte, M.H. Jalink - Verslag van de Waterwijzerdag, Amersfoort, 29 juni 2017

Artikelen

“Een groot aantal partijen werkt momenteel hard aan nieuwe en verbeterde methoden om de effecten van veranderingen in de waterhuishouding op landbouw(opbrengsten) en natuur goed in beeld te brengen. Dat gebeurt onder de titels ‘Waterwijzer Landbouw (WWL)’ en ‘Waterwijzer Natuur (WWN)’. Maar wat zijn het voor instrumenten, hoe werken ze en wat kun je er precies mee? Tijdens de Waterwijzerdag op 29 juni jl. kregen de aanwezigen antwoorden op deze vragen. Ook vertelden gebruikers over hun eerste ervaringen met de instrumenten.”

(Citaat: KWR in het nieuws R.P. Bartholomeus, J.P.M. Witte, M.H. Jalink – Verslag van de Waterwijzerdag, Amersfoort, 29 juni 2017 – STOWA Waterwijzer (2017)29 juni – Website 1 augustus 2017)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?