BTO rapport - BTO 2017.009

Kennisdocument Hergebruik van Restwater voor de Landbouwwatervoorziening - Erratum

Rapporten

De beschikbaarheid over voldoende zoetwater van goede kwaliteit is cruciaal voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Door het veranderende klimaat zullen langduriger en meer extreem droge perioden frequenter voorkomen. Bij onvoldoende aanvoer van irrigatiewater kan dit leiden tot schade aan landbouwgewassen. Door de afnemende waterbeschikbaarheid neemt het belang van alternatieve bronnen zoals gezuiverd restwater uit de industrie en rwzi-effluent toe. Momenteel wordt dit water veelal geloosd op oppervlaktewater en snel afgevoerd. Door hergebruik kan de lokale/regionale waterkringloop beter worden gesloten. Bij gebruik van gezuiverd industrieel restwater en rwzi-effluent voor landbouwirrigatie moet er duidelijkheid zijn over de samenstelling van dit water en eventuele hiermee samenhangende gezondheids- en ecotoxicologische effecten. Doel van voorliggende rapportage is het ontsluiten van kennis en ervaringen uit binnen- en buitenlandse projecten en (wetenschappelijke) literatuur.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?