Publieksmedia

KWR in het nieuws S. Brouwer Amsterdammers testen zelf het oppervlaktewater

Artikelen

“In de maanden juli en augustus krijgen Amsterdamse burgers de kans om met een ‘Waterbox’ zelf het water in de stad te onderzoeken. Voor ‘Het Schone Waterexperiment’ worden vijfhonderd deelnemers gezocht. Initiatiefnemers van het experiment zijn Deltares, WUR, KWR, AMS Institute, Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en kunstenaar Pavèl van Houten. Van 5 juli tot en met 8 september gaan vijfhonderd Amsterdammers als burgerwetenschappers aan de slag om de kwaliteit van het water in de stad te onderzoeken. In de Waterbox zitten allerlei experimenten waarmee bijvoorbeeld het doorzicht, de geur, de kleur en zelfs de smaak van grachtenwater kunnen worden onderzocht. Testen kan elke week op dezelfde plek, of juist steeds op andere locaties in de stad. De deelnemers leren zo meer over de waterkwaliteit in Amsterdam.”

(Citaat: KWR in het nieuws S. Brouwer – Amsterdammers testen zelf het oppervlaktewater – WaterForum-Online (2017)30 juni – Website 17 juli 2017)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?