Publieksmedia

KWR in het nieuws - Wim van Vierssen nieuwe vice-president WssTP

Artikelen

“KWR-directeur prof. dr. Wim van Vierssen is gekozen als vice-president van het Europese watertechnologieplatform WssTP. Daarmee volgt hij Theo van den Hoven op, die tot erelid van het WssTP werd benoemd. Het WssTP is het Europese watertechnologieplatform dat in 2004 in het leven werd geroepen door de Europese Commissie. Het platform streeft binnen de Europese watersector naar meer samenwerking op het terrein van onderzoek en innovatie, en naar verbetering van het concurrentievermogen. In de zes jaar dat Van den Hoven vice-president van het WssTP was, groeide het platform van 12 naar 178 leden met een brede vertegenwoordiging uit alle geledingen van de Europese watersector. De groeiende samenwerking heeft de slagkracht van de sector vergroot, met name bij het mobiliseren van middelen uit de Europese Kaderprogramma’s. Wim van Vierssen mag dat verder gaan uitbouwen.”

(Citaat: KWR in het nieuws – Wim van Vierssen nieuwe vice-president WssTP – WaterForum-Online (2017)3 juli – Website 17 juli 2017)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?