Vakblad artikel

KWR in het nieuws K.G. Zuurbier - Onderzoek naar de grootschalige berging van zoet water in Zuid-Holland

Artikelen

“Is het in kustgebieden haalbaar om op grote schaal ondergronds zoet water op te slaan? Dat gaan Arcadis, Deltares en KWR samen onderzoeken. De onderzoeksinstituten richten zich op de mogelijkheden van berging in de regio Den Haag, Westland en Rotterdam. De opdracht komt onder meer van de drinkwaterbedrijven Dunea en Evides, het Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie Zuid-Holland. Halverwege 2018 zijn de resultaten bekend. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het TKI-Watertechnologieproject COASTal Aquifer storage and Recovery (COASTAR). Hierbij staat de zoetwatervoorziening in kustgebieden centraal.”

(Citaat: KWR in het nieuws K.G. Zuurbier – Onderzoek naar de grootschalige berging van zoet water in Zuid-Holland – H2O-Online (2017)28 juni)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?