Vakblad artikel

Inzicht in efficiëntie van warmtapwaterbereiding. Voor diversiteit aan huishoudens

Artikelen

“Aan het einde van de twintigste eeuw werd het energiegebruik van huishoudens voornamelijk bepaald door de verwarming van het huis. Door betere isolatie van (nieuwbouw)woningen neemt het relatieve aandeel van energie voor warm kraanwater (warmtapwaterbereiding) toe. Het belang van efficiënte warmtapwaterbereiding wordt daarom steeds groter. Hiervoor is kennis nodig over het waterverbruik en de wijze van warmtapwaterbereiding. Door uitkomsten van watervraagsimulaties (SIMDEUM®) te gebruiken bij de berekening van de energieprestatiecoëfficiënt ontstaat een reëel beeld van de benodigde energie, voor een grote variatie aan huishoudens. Consumenten krijgen zo inzicht in hun kosten, en er kunnen efficiëntere installaties ontworpen worden.”

(Citaat: Moerman, A., Blokker, E.J.M. – Inzicht in efficiëntie van warmtapwaterbereiding. Voor diversiteit aan huishoudens – TVVL Magazine 46(2017)5, p. 22-25)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?