KWR rapport - KWR 2017.021

Verband tussen Aeromonas nagroei en de aanwezigheid van waterpissebedden. Aeromonas groei in aanwezigheid van waterpissebedden

Rapporten

Aeromonas bacteriën worden beschouwd als nagroeiindicator van het drinkwaterdistributiesysteem en geeft een indicatie van de biologische stabiliteit van het
drinkwater. In het Nederlandse drinkwater zijn vlak na de productielocatie de Aeromonasaantallen laag, maar de concentraties in het distributiesysteem kunnen regelmatig de richtlijn overschrijden. De aanwezigheid van waterpissebedden wordt hier al langere tijd mee in verband gebracht. Waterpissebedden bevatten een hoog gehalte aminozuren en vetzuren. Uit groeiexperimenten blijkt dat Aeromonas in drinkwater en spuiwater, in aanwezigheid van de autochtone microbiële populatie, hier goed op kan groeien. De aanwezigheid van een levende of dode waterpissebed zorgt ook voor groei en groei is sterker als sediment
aanwezig is. Echter, aangezien een groot aantal waterpissebedden nodig is om een aminozuur- of vetzuurconcentratie in het drinkwater te bereiken waarbij Aeromonas kan groeien, zijn waterpissebedden een belangrijke, maar zeer waarschijnlijk niet de enige, factor voor de groei van Aeromonas in het ecosysteem van het drinkwaterdistributienet. Andere dierlijke organismen spelen hierbij mogelijk een rol, maar dit zou verder onderzocht moeten worden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?