Publieksmedia

KWR in het nieuws A.H. van Loon - Waterbedrijven slaan alarm: mest bedreigt drinkwaterwinning

Artikelen

“Meststoffen verontreinigen het grondwater. Zuivering wordt steeds duurder en complexer. De Nederlandse waterbedrijven zijn bezorgd en pleiten voor maatregelen. Tientallen grondwaterwinpunten in Oost- en Zuid-Nederland zijn vervuild met meststoffen. Van dat grondwater zuiver drinkwater maken wordt steeds moeilijker en duurder. Die waarschuwing richten de tien Nederlandse waterbedrijven aan de regering. Komende week moet staatssecretaris Martijn van Dam de Tweede Kamer en daarna de EU vertellen welke acties hij zal ondernemen om het Nederlandse water schoner te krijgen. EU-lidstaten zijn verplicht te rapporteren over hun ‘actieprogramma Nitraatrichtlijn’.”

(Citaat: Hakkenes, E. – KWR in het nieuws A.H. van Loon – Waterbedrijven slaan alarm: mest bedreigt drinkwaterwinning – www.Trouw.nl (2017)24 juni – Website 27 juni 2017))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?