KWR rapport - KWR 2017.037

Quick-scan Diergeneesmiddelen in de waterketen

Rapporten

Op de Nederlandse markt mogen ca. 260 werkzame stoffen als diergeneesmiddel worden gebruikt. In deze quick-scan zijn meetgegevens van diergeneesmiddelen in Nederlands grondwater en oppervlaktewater vanuit een inventarisatie bij drinkwaterlaboratoria samengebracht. Van het grootste deel van de stoffen op de markt zijn geen meetgegevens bekend (84%). Van de 260 stoffen die worden gebruikt in diergeneesmiddelen zijn worden slechts 43 stoffen gemeten, en zijn in totaal 24 stoffen daadwerkelijk aangetroffen. Dit betrof 16 antibiotica, vier anti-parasitaire middelen, drie ontwormingsmiddelen en één pijstiller. De herkomst van een aangetroffen stof kan niet goed worden herleid voor actieve stoffen die zowel als diergeneesmiddel en als humaan geneesmiddel of bestrijdingsmiddel zijn toegelaten. Daarnaast is het aantreffen van de actieve stoffen vaak niet goed aan gebruik te relateren omdat voorschrijvingsgegevens niet openbaar of makkelijk verkrijgbaar zijn, uitgezonderd gegevens voor antibiotica. Deze quick-scan bevestigt het beeld dat een goed inzicht in de aanwezigheid van diergeneesmiddelen in de waterketen vooralsnog ontbreekt. De meetgegevens zijn beperkt voor lokale en regionale oppervlaktewateren, en de opslag en rapportage is gefragmenteerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?