KWR rapport - KWR 2017.010

Biomassa in een GAC filter. Effecten van filtratie en terugspoelen

Rapporten

Filtratie over actieve kool wordt toegepast om kleur, geur, en smaak, te verbeteren, en organisch materiaal (en organische microverontreinigingen) uit het water te verwijderen. Het is echter bekend dat zich op die kool ook biomassa bevindt, die een deel van het organisch materiaal opneemt en afbreekt. De vraag was of micro-organismen dan ook uitspoelen naar het effluent van de actieve kool, en of door terugspoelen niet een significant deel van de biomassa wordt verwijderd? Uit dit onderzoek blijkt dat inderdaad micro-organismen zijn betrokken bij de verwijdering van organisch materiaal door actieve kool, maar dat die nauwelijks aanwezig zijn in het effluent. Tijdens het terugspoelen wordt wel een deel van de biomassa uitgespoeld, maar dit komt overeen met slechts 0,2% van de totale hoeveelheid organisch materiaal die door de actieve kool uit het water werd verwijderd. Dit betekent dat geen significante hoeveelheden micro-organismen de actieve kool verlaten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?