KWR rapport - KWR 2017.006

Naar een 3D Leiding Informatie Systeem (LIS)

Rapporten

Onderzocht is welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een 3D Leiding Informatie Systeem (LIS), waarin ook de diepteligging (z-co├Ârdinaat) wordt vastgelegd. Hoewel niet wettelijk verplicht, neemt de vraag naar vastleggen van diepteligging toe. Dit kan waterbedrijven voordelen bieden, waaronder meer inzicht en nieuwe kennisregels voor asset management of het beperken van graafschade. Er is een up-to-date overzicht gemaakt van onder meer beschikbare technieken en werkprocessen, op basis van een deskstudy en overleg met betrokkenen binnen en buiten de waterbedrijven. Er is een gezamenlijke visie opgesteld waarin een geleidelijke overgang naar 3 D-registratie wordt voorgesteld, een 2,5 D-LIS.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?