KWR rapport - KWR 2017.003

Overzicht en toepassing van lekopsporingstechnieken

Rapporten

Om voor de netbeheerder inzichtelijk te maken voor welk type vraagstuk welk lekdetectie- en/of -lokalisatiesysteem kan worden ingezet, is een overzicht gemaakt van de beschikbare technieken en hun toepassingsmogelijkheden. Ook is een strategie opgezet voor de inzet van deze technieken gebaseerd op risicogestuurd beheer, dat wil zeggen het afstemmen van de strategie op kans op lekkage en het effect van lekkage. In Nederland zijn de lekverliezen relatief laag en de kosten van gelekt water zullen daarom op de meeste locaties geen reden zijn om een actieve lekopsporingsstrategie op te stellen. Er zijn echter andere redenen om aan lekopsporing te doen, waarvan veiligheid, reputatie en voorkomen van kosten door gevolgschade de belangrijkste zijn. De sector heeft de ambitie om het huidige lage niveau van lekverliezen vast te houden in de toekomst, terwijl het netwerk veroudert en meer kans op lekkage geeft en daarnaast de omgeving steeds drukker wordt, zodat lekkages grotere effecten zullen hebben. Dit onderzoek geeft waterbedrijven de middelen om lekdetectie en –lokalisatietechnieken gericht in te zetten en voor elke situatie de beste techniek te kiezen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?