BTO rapport - BTO 2017.028

Invloed van waterkwaliteit, adres en tijdstip op KG22 en Aeromonas als wettelijke parameters nagroei

Rapporten

Nagroei van micro-organismen tijdens distributie van het drinkwater kan leiden tot een aantal nadelige situaties: (i) er kunnen micro-organismen gaan groeien die een bepaald risico vormen voor de volksgezondheid, (ii) esthetische problemen zoals smaak-, geur-, kleurklachten of groei van dierlijke organismen die zichtbaar zijn voor het oog en (iii) technische problemen bijvoorbeeld verstopping watermeters door dierlijke organismen. Vanwege de mogelijke risico’s en problemen voor consumenten zijn in het drinkwaterbesluit parameters opgenomen die de microbiologische waterkwaliteit beschrijven en tevens een indicatie vormen voor de mate van nagroei in het distributiesysteem. Hoewel deze parameters geen volksgezondheidskundige betekenis hebben, dienen ze wel als indicator om blootstelling van consumenten aan (ziekteverwekkende) micro-organismen via drinkwater laag te houden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?