BTO rapport - BTO 2017.020

Toepasbaarheid van Duits klimaatonderzoek voor de Nederlandse watersector

Rapporten

Vergelijking van de uitkomsten van het Duitse onderzoeksprogramma KLIMZUG met de onderzoeksagenda van de BTO themagroep Klimaatbestendige Watersector heeft geresulteerd in het vaststellen van onderbelichte thema’s in collectief drinkwateronderzoek. Doel van KLIMZUG (2008-2014) was de ontwikkeling van hoogwaardige kennis op het gebied van klimaatverandering, waterbeheer en de ruimtelijke inrichting van stedelijk en landelijk gebied. Vanwege de overeenkomsten met doelstellingen van het BTO-klimaatonderzoek (sinds 2005) en de onafhankelijke positie van KLIMZUG, konden opbrengsten van het programma worden gebruikt als referentie voor het evalueren van de onderzoeksagenda van het BTO. Hierbij kwamen onderbelichte onderzoeksonderwerpen naar voren: (1) de zuiverende werking van bodempassage, (2) ruwwaterprognoses op basis van eenvoudige modelconcepten, (3) meten en modelleren van grondwateraanvulling, en (4) toekomstbestendig ontwerpen van drinkwaterzuiveringen. Wij adviseren over deze onderwerpen kennis uit te wisselen met de Duitse collega’s en ze mee te nemen in de onderzoeksprogramma’s van BTO-drinkwater en
WiCE.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?