Vakblad artikel

Interview M.A.A. Paalman - Brabantse tuinbouw hergebruikt ondergronds bewaard suikerunie-water

Artikelen

“In een glastuinbouwgebied bij het Brabantse Dinteloord wordt restwater van de naastgelegen Suikerunie ondergronds bewaard hergebruik. Kennisinstituut KWR leverde de technologie. Het water dat in het najaar vrijkomt bij de verwerking van suikerbieten bij de Suikerunie, wordt in het voorjaar benut door de naastgelegen bedrijven van glastuinbouwgebied Nieuw-Prinsenland. Tussendoor wordt het ondergronds opgeslagen met een innovatieve technologie die gebaseerd is op een al ouder principe, vertelt senior onderzoeker Marcel Paalman van KWR. “Het bewaren van ondergronds zoetwater voor later gebruik gebeurt bijvoorbeeld ook in de duinen voor de drinkwatervoorziening. De drinkwaterbedrijven in de duinen nemen oppervlaktewater in uit de grote rivieren, zuiveren dit water en slaan het op in de duinen, waar verdere zuivering plaatsvindt. Nieuw is de toepassing en ontwikkeling van dit principe voor de tuinbouw waarbij het zoete water in brak/zout grondwater in zogeheten aquifers wordt opgeslagen.”

(Citaat: Interview M.A.A. Paalman – Brabantse tuinbouw hergebruikt ondergronds bewaard suikerunie-water – H2O-Online (2017)17 juni)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?