Vakblad artikel

Grip op opkomende stoffen in drinkwaterbronnen

Artikelen

“Drinkwaterbedrijven worden geconfronteerd met een groot aantal chemische stoffen dat via verschillende routes de waterketen bereikt. Via beleidstrajecten en initiatieven vanuit de drinkwatersector wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het grond- en oppervlaktewater dat wordt benut voor drinkwaterproductie en aan manieren om chemische verontreinigingen in bronnen te signaleren en prioriteren. Voor prioritering is het belangrijk om vast te stellen wat het gezondheidsrisico zou zijn als stoffen in lage concentraties in het drinkwater terecht zouden komen. Voor het waarborgen van de veiligheid van drinkwater, nu en in de toekomst, is een krachtenbundeling tussen alle spelers in de waterketen essentieel.”

(Citaat: Baken, K.A., Schriks, M., Ketelaars, H., Stroomberg, G., Wezel, A.P. van – Grip op opkomende stoffen in drinkwaterbronnen – H2O-Online (2017)10 mei)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?