Vakblad artikel

Interview J.A. Boere - Watersector kan vooroplopen in circulaire economie

Artikelen

“De watersector kan een voortrekkersrol spelen in de overgang naar een circulaire economie. De zichtbaarheid van water is hierin een sleutelfactor, zegt Jos Boere, adjunct-directeur van onderzoeksinstituut KWR. Binnen de watersector wordt al veel gedaan aan het hergebruik van grondstoffen en het besparen of zelfs opwekken van energie. “Bij de centrale ontharding van drinkwater bijvoorbeeld ontstaan kalkkorrels die we vervolgens aan de (glas)industrie leveren”, zegt Jos Boere. Hij is bij KWR manager van de kennisgroep Watersystemen en Technologie.”

(Citaat: Interview J.A. Boere – Watersector kan vooroplopen in circulaire economie – H2O-Online (2017)7 april)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?