Vakblad artikel

Gebiedsgerichte maatregelen voor het mestbeleid

Artikelen

“In vervolg op een eerder onderzoek naar de problematiek die drinkwaterbedrijven ondervinden als gevolg van bemesting, heeft dr. ir. Arnaut van Loon (KWR) mogelijke oplossingsrichtingen geïnventariseerd. Zijn rapport hierover is net gepubliceerd en heeft de titel ‘Gebiedsgerichte maatregelen in het mestbeleid: het perspectief voor de drinkwatersector’.”

(Citaat: Loon, A.H. van – Gebiedsgerichte maatregelen voor het mestbeleid – Waterspiegel 20(2017)1, p.32-35)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?