KWR rapport - KWR 2017.007

Actieve hydrodynamische cavitatie voor effectieve slibontsluiting

Rapporten

Al geruime tijd wordt er naarstig een oplossing gezocht voor de hoge kosten die gepaard gaan met de slibverwerking op een afvalwaterzuiveringsinstallatie. De behandeling van de sliblijn is namelijk verantwoordelijk voor 25% van de totale kosten. Een apparaat dat de methaanproductie en ontwaterbaarheid van het slib maximaliseert, is daarom erg interessant voor de waterschappen.
In deze studie wordt de toepassing van actieve hydrodynamische cavitatie op de sliblijn onderzocht. Bij actieve hydrodynamische cavitatie wordt cavitatie opgewekt door een zelf vibrerend element in een buis. Hiertoe is een instrument ontworpen en gebouwd dat op dit principe is gebaseerd. Dit innovatieve concept maakt het mogelijk effectieve(re) cavitatie op te wekken tegen lagere energiekosten dan bij passieve cavitatie (zoals d.m.v. een venturibuis), wat al wel wordt toegepast. Dit nieuwe apparaat is zo ontworpen dat er verschillende parameters ingesteld kunnen worden, zoals de tegendruk, diameter van de bal, ruimte tussen bal en buiswand en de stroomsnelheid, om de opgewekte cavitatie te optimaliseren.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?