BTO rapport - BTO 2017.203

Non-target screening van kwetsbare winningen van Brabant Water

Rapporten

Wereldwijd worden steeds meer stoffen geproduceerd. Een deel van die stoffen komt uiteindelijk in het milieu terecht (Schwarzenbach et al. 2006).
Het grondwater van kwetsbare winningen wordt bedreigd door een groot aantal antropogene stoffen, waaronder bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen, bestanddelen van brandstoffen, oplosmiddelen, etc. Een groot aantal van deze stoffen valt onder de reguliere monitoring en is onderdeel van de wettelijke parameters genoemd in het Drinkwaterbesluit.
Naast onderzoek van deze doelstoffen (‘target compounds’) wil Brabant Water ook inzicht hebben in overige antropogene stoffen die in het ruwe water van kwetsbare winningen aanwezig zijn. Een zo compleet mogelijke chemische screening is noodzakelijk om de verspreiding van de stoffen met de bijbehorende mogelijke risico’s goed in te kunnen schatten. Met behulp van non-target screening met de combinatie van vloeistofchromatografie (LC) en hoge resolutie massaspectrometrie (MS) worden in één analysegang zowel bekende als onbekende stoffen in beeld gebracht. Deze methode is inmiddels ruim 10 jaar beschikbaar en wordt wereldwijd steeds meer toegepast (Hogenboom et al. 2009, ter Laak et al. 2012, Schwarzbauer et al. 2013, Leendert et al. 2015, Sjerps et al. 2015). In 2013 is een begin gemaakt met het harmoniseren van deze methode voor de drinkwaterlaboratoria in Nederland. Op dit moment wordt de kwaliteitsborging verder uitgewerkt in een gezamenlijk project van alle drinkwaterlaboratoria en Rijkswaterstaat (van Leerdam et al. 2015).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?