BTO rapport - BTO 2017.019

Verkenning van flexibele assets voor een veerkrachtig drinkwaterdistributienet, het slang-in-leiding concept

Rapporten

Brabant Water verwacht in de nabije toekomst abrupte, permanente veranderingen in de lokale watervraag als gevolg van ontwikkelingen (expansie of krimp) van industrie/grootverbruikers, zoals bijvoorbeeld ASML in Veldhoven. Andere mogelijke oorzaken voor variatie in de watervraag zijn (van kort- naar langdurend): piekverbruik op extreem warme dagen, seizoensinvloeden, meerjarige variatie in demografie en langjarige veranderingen in klimaat. Omdat het leidingnet uit vaste assets bestaat en over het algemeen wordt aangelegd voor een periode van vele tientallen jaren, is het lastig om voorbereid te zijn op veranderingen op middellange of korte termijn. Als echter geen maatregelen worden getroffen, kunnen ongewenste effecten in het omliggende gebied optreden. Zo is van belang dat overal in het leidingnet boven de comfortdruk wordt geleverd, terwijl hoge drukniveaus een bedreiging kunnen vormen voor de leidingnetintegriteit. Tegelijkertijd mogen veranderingen in snelheidspatronen niet tot een verhoogd risico op bruin water of langere verblijftijden tot microbiologische risico’s leiden (vanwege langere verblijftijden).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?