BTO rapport - BTO 2017.014

Toegevoegde waarde online E. coli sensor in het distributienet

Rapporten

Er is een goede waterkwaliteitsbewaking van het geproduceerde drinkwater, maar die waterkwaliteit kan in het distributienet achteruit gaan. De waterkwaliteitsbewaking in het distributienet gebeurt nu met monstername waarbij slechts een heel klein deel van het water wordt bemonsterd. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de kans dat een fecale verontreiniging in het distributienet wordt gedetecteerd erg klein is. Methoden waarbij online semi-continue wordt gemonitord kunnen de detectiekans sterk verhogen. Daardoor kunnen deze nieuw methoden bijdragen aan het vaststellen van de hygiƫnische betrouwbaarheid en het nog verder verlagen van het infectierisico wanneer tijdig maatregelen genomen kunnen worden. Mogelijk kunnen ze ook leiden tot meer inzicht in het daadwerkelijke infectierisico. Een en ander hangt af van de praktische toepasbaarheid van de meetsystemen, de kosten, de analyse van de resultaten en de respons op een gedetecteerde besmetting. De meerwaarde en de praktische uitvoerbaarheid van meetsystemen voor snelle, automatische, semi-continue detectie van fecale verontreinigingen in het distributienet is de kern van dit onderzoek.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?