BTO rapport - BTO 2017.013

De reductie van het infectierisico met behulp van online E. coli sensoren in het distributienet, op basis van het QMRA-model

Rapporten

In het project “automatische snelle detectie van fecale verontreinigingen in het distributienet” worden de kosten en baten van online E.coli sensoren, zoals de BACTcontrol, op een rijtje gezet. In eerder onderzoek is met behulp van een QMRA-model bepaald wat het infectierisico is van besmettingen tijdens werkzaamheden en welke reductie van het infectierisico behaald kan worden met maatregelen als kookadvies, het openen van één afsluiter en de rest van de afsluiters nadat monstername negatief was en de invloed van vertakt ontwerpen (Blokker et al. 2016). Dat QMRA-model is aangepast om ook het infectierisico van willekeurige besmettingen (niet na werkzaamheden, maar onder “operationele omstandigheden”) te modelleren en te bepalen welke reductie van het infectierisico behaald kan worden met detectie door online sensoren en het afgeven van een kookadvies. De resultaten van deze modelstudie zijn beschreven in voorliggend rapport.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?