BTO rapport - BTO 2016.094

Exitbeoordelingen AC leidingen bij WML. Fase 2: Nadere analyse

Rapporten

Een groot aantal AC leidingen komt binnenkort aan het eind van hun levensduur. Om te blijven voldoen aan de huidige kwaliteit van levering, vervangt WML de komende jaren een groot aandeel van de AC leidingen. Om de sanering van deze zogenaamde saneringsbult betaalbaarder en planmatiger aan te pakken is WML in 2013 begonnen met het Programma Sanering Infra. In dit kader verzamelt WML gericht kennis om op het juiste moment te saneren (niet te vroeg en niet te laat) en met een goede spreiding over de jaren. De resultaten van de opgestelde streefstructuur, gegevens over leeftijd en materiaal van leidingen en toestandsbepalingen, worden verzameld in een kennismodel. Experts bepalen daarmee het theoretische vervangingsjaar van leidingen. WML spreekt hierbij over een lerend model, waarin voortdurend wordt gecontroleerd of eerdere aannames kloppen, en er meer grip komt op de saneringsbult. Voor het voorspellen van het saneringsmoment maakt WML gebruik van de rekensystematiek TRANSPARANT, waar de AC leidingen zijn ingedeeld in acht cohorten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?