Publieksmedia

KWR in het nieuws F.I.H.M. Oesterholt - Overgang naar waterstofeconomie biedt kansen voor waterbedrijven

Artikelen

“Inzet van zuiver water voor de productie van de energiedrager waterstof in een toekomstige waterstofeconomie zal de drinkwaterconsumptie maar weinig verhogen. Dat is een van de conclusies uit verkennend onderzoek naar de waterstofeconomie, dat KWR in opdracht van de waterbedrijven heeft uitgevoerd.
Wanneer de samenleving steeds meer overschakelt op hernieuwbare energiebronnen, zal naar verwachting een ‘all electric’ samenleving ontstaan. Daarin zal waterstof – naast elektriciteit – een belangrijke en dominante energiedrager zijn. In feite is de met wind- of zonne-energie geproduceerde waterstof een manier om energie op te slaan. Het fungeert daarmee als een accu.
In een waterstofeconomie heeft water een cruciale rol. Zeer zuiver water is tenslotte essentieel voor de productie van waterstof via elektrolyse. KWR heeft de afgelopen jaren verkennend onderzoek uitgevoerd naar de waterstofeconomie, binnen het collectieve onderzoek voor de waterbedrijven BTO.”

(Citaat: KWR in het nieuws F.I.H.M. Oesterholt – Overgang naar waterstofeconomie biedt kansen voor waterbedrijven – WaterForum-Online (2017)18 april – Website 26 april 2017)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?