Publieksmedia

KWR in het nieuws R.P. Bartholomeus - Pilot subirrigatie Mariapeel

Artikelen

“In het subirrigatie-systeem wordt grondwater ingelaten in de verzamelput van peilgestuurde drainage. Het water verspreidt zich ondergronds via de drainagebuizen, waardoor de grondwaterstand stijgt en de wortelzone vochtig blijft. Hierdoor is bovengronds beregenen minder vaak nodig en wordt verdroging in de landbouw mogelijk tegengegaan.”

(Citaat: KWR in het nieuws R.P. Bartholomeus – Pilot subirrigatie Mariapeel – lltb.nl (2017)6 april, Website 25 april 2017)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?