BTO rapport - BTO 2017.018

Optimalisatie van de winning Ellecom via systeemanalyse

Rapporten

De winning Ellecom ligt in een gestuwd gebied. Het water wordt onttrokken uit het eerste watervoerende pakket, waarin zich onderin een overgang van aeroob naar gereduceerd water bevindt. Bijna alle winputten onttrekken een menging van aeroob en gereduceerd water. Wisseling van concentraties, mogelijk als gevolg van verschuiving van het grensvlak leidt tot incidentele overschrijding van bedrijfsnormen voor met name mangaan in het reinwater en levert bruinwaterklachten.
Het doel van dit onderzoek is het formuleren van oplossingsrichtingen om het water in de toekomst op een slimme en duurzame wijze te onttrekken, zodanig dat de grenswaarden van de zuivering niet meer overschreden worden. De nadruk ligt hierbij op het optimatiseren van de bedrijfsvoering. Dit wordt afgezet tegen alternatieve maatregelen zoals herinrichting van het puttenveld en de zuivering.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?