BTO rapport - BTO 2017.017

Optimalisatie van de winning Sint Jansklooster via hydrochemische systeemanalyse

Rapporten

De winning Sint Jansklooster ligt op het grensvlak van oeverinfiltraat met een hoge concentratie ammonium afkomstig uit een veengebied (kraggewater), en infiltratiewater afkomstig uit een hoger gelegen landbouwgebied (stuwwalwater). Verschuiving van dit grensvlak in westelijke richting veroorzaakt een vergroting van het aandeel kraggewater in de winputten. Dit levert een toenemende kans op overbelasting van de zuivering, met name door ammonium.
Het doel van dit onderzoek is het formuleren van oplossingsrichtingen om te zorgen dat de ruwwaterkwaliteit binnen de grenswaarden van de bestaande zuivering blijft. De nadruk ligt hierbij op het leveren van hydrochemische basiskennis die nodig is voor het sturen van de ruwwaterkwaliteit, ook op langere termijn. Deze kennis dient als input voor slimmere aansturing van de winputten binnen het Vitens project SLIMM2.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?