Publieksmedia

KWR in het nieuws R.P. Bartholomeus - Waterschap Limburg start proef met subirrigatie

Artikelen

“Waterschap Limburg start een veldproef met subirrigatie. In dit systeem wordt grondwater ingelaten in de verzamelput van peilgestuurde drainage. Het water verspreidt zich ondergronds via de drainagebuizen, waardoor de grondwaterstand stijgt en de wortelzone vochtig blijft. Hierdoor is bovengronds beregenen minder vaak nodig en wordt verdroging in de landbouw mogelijk tegengegaan.”

(Citaat: KWR in het nieuws R.P. Bartholomeus – Waterschap Limburg start proef met subirrigatie – www.Waterschaplimburg.nl (2017)5 april – website 7 april 2017)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?