BTO rapport - BTO 2017.001

Bepalen van de relatie tussen het aantal DNA-kopieën (qPCR) en het aantal bacteriecellen

Rapporten

qPCR (quantitative Polymerase Chain Reaction)– een methode waarin DNA genkopieën een maat vormen voor het aantal bacteriecellen – is een snel, gevoelig en robuust alternatief voor onderzoek door drinkwaterlaboratoria naar de aanwezigheid of groei van specifieke bacteriën. Traditioneel gebeurt dit aan de hand van tijdrovende niet altijd specifieke kweekmethoden. Tot op heden was de relatie tussen resultaten afkomstig van qPCR en celaantallen (verkregen met kweekmethoden of celtellingen) niet bekend vanwege de uiteenlopende manieren waarmee ze bacteriecellen kwantificeren. Ondanks de genoemde voordelen van qPCR is, door het ontbreken van kennis over de relatie tussen celaantallen en de concentratie DNA genkopieën, de duiding van qPCR resultaten lastig. Dit onderzoek toont aan dat veel resultaten vergelijkbaar zijn en dat in sommige situaties bij qPCR hogere aantallen worden gevonden dan bij celtellingen en kweekmethoden. Dat maakt qPCR een potentieel een gevoeligere methode om specifieke micro-organismen in drinkwater te detecteren. Deze positieve uitkomst vormt een stap in het traject om wettelijke verankering van qPCR als routinematige analysemethode in drinkwaterlaboratoria mogelijk te maken.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?