BTO rapport - BTO 2017.011

Exploring the boundaries of non-target screening with Liquid Chromatography coupled to ESI-MS

Rapporten

Vitens en KWR hebben op basis van uitgebreide metingen, literatuuronderzoek en ervaring twee modellen ontwikkeld die inzicht bieden in de inzetbaarbeid van non-target screening met vloeistofchromatografie (LC) en hoge-resolutie-massaspectrometrie (MS): LC-HRMS. Uit het onderzoek bleek dat er diverse verbanden bestaan tussen meetgevoeligheid en fysisch-chemische stofeigenschappen zoals elektronegativiteit en het aantal stikstofatomen in het molecuul. Het voorspellen van de meetgevoeligheid is complex omdat daarbij meerdere eigenschappen tegelijkertijd een rol spelen, naast de instrumentele instellingen. Model 1 voorspelt met 80% zekerheid of een stof wél of niet analyseerbaar is met LC-HRMS. Deze betrouwbaarheid wordt voldoende geacht voor een voorspellingsmodel. Model 2 bepaalt in welke van de vier meetgevoeligheidsklassen een stof valt, met 60% tot 76% zekerheid. Dit wordt nog onvoldoende geacht voor een betrouwbare voorspelling. Met model 1 is voor 150 voor drinkwater relevante stoffen vastgesteld in hoeverre ze te analyseren zijn. Van deze stoffen kan volgens het ontwikkelde model 65% worden geanalyseerd met LC-HRMS.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?