Vakblad artikel

Polderen met de PAS in Twente

Artikelen

“Na koffie met een lap krentenwegge, maat 48, krijgen we van dagvoorzitter Herbert Bos (AT Osborne) en Margreet van Zanten (RIVM) te horen hoe het nu zit met de PAS en de maatregelen. In Nederland hebben we een netwerk van natuurgebieden die Europees beschermd zijn: Natura2000. Binnen die terreinen zijn habitattypen aangewezen die in 2030 in een goede ‘staat van instandhouding’ moeten verkeren, anders krijgt Nederland straf van Brussel. Habitattypen hebben echter last van de stikstof die gratis uit de lucht komt vallen, vooral in de vorm van ammoniak uit de landbouw: tweederde van onze natuurgebieden wordt zo bedreigd door stikstof. De stikstoflast moet dus omlaag en daarvoor is de PAS in het leven geroepen. De PAS dreigt Nederland echter op slot te zetten, want een florerende economie schijnt stikstof te moeten uitstoten. Na vijf jaar zwaar onderhandelen kwam EZ daarom tot de volgende oplossing: ga ervan uit dat de stikstoflast in 2030 al met de helft is gedaald door autonome ontwikkelingen, dan zijn alleen nog maatregelen nodig voor de andere helft. Draagvlak voor deze oplossing werd bereikt door budget te reserveren voor maatregelen in en rond natuurgebieden.”

(Citaat: Witte, J.P.M., Louw, P. de – Polderen met de PAS in Twente – Stromingen 27(2017)1, p.61-66)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?