BTO rapport - BTO 2016.086

De vraag naar water in een waterstofeconomie. Kansen en gevolgen voor de drinkwatersector

Rapporten

Deze studie is gebaseerd op het uitgangspunt van vergaande integratie van hernieuwbare energiebronnen in de energievoorziening in Nederland die leiden tot een ‘all electric’ samenleving. Naast elektriciteit zal waterstof de belangrijkste en dominante energiedrager zijn. Dat betekent in essentie ook een dominantie voor het gebruik van brandstofcellen ten opzichte van batterij- en hybridesystemen. De waterstofeconomie laat zich in algemene zin kenmerken door een cruciale rol voor water, een sterk variërende schaalgrootte en een wijde vertakking van toepassingen. Voor de productie van waterstof via elektrolyse is demiwater nodig van hoge kwaliteit (EC < 1 μS/cm), in dit rapport ultrapuur water genoemd. Het doel van deze studie is om een verkenning uit te voeren gericht op de rol van water in een waterstofeconomie. De volgende onderzoeksvragen stonden daarbij centraal: • Hoe kan de watervraag in een waterstofeconomie worden gekwantificeerd rekening houdend met schaalgrootte? • Wat zijn mogelijke waterbronnen en welke zuiveringstechnologie is noodzakelijk om te voldoen aan de vereiste kwaliteit? • Welke rol zou de drinkwatersector, dat wil zeggen de drinkwaterbedrijven en KWR als onderzoeksinstituut, kunnen spelen in de waterstofeconomie? • Wat zijn de onderzoeksvragen die daartoe in het transitieproces moeten worden beantwoord? • Waar moet de productie van water en waterstof plaatsvinden? Wat is het gevolg van de transitie van centrale naar decentrale stroomopwekking voor de watervraag. • Kan het water dat vrijkomt bij de omzetting van waterstof in brandstofcellen weer worden ingezet voor de productie van waterstof? Wat is daarvoor nodig?

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?