KWR rapport - KWR 2016.076

Snelle on-line detectie van enterococcen

Rapporten

Wereldwijd is fecale verontreiniging de belangrijkste bedreiging van de gezondheid via water. De belangrijkste parameters voor de bewaking van de drink- en zwemwaterkwaliteit op microbiologische veiligheid zijn Escherichia coli en enterococcen. Deze parameters zijn daarom ook in de wetgeving opgenomen. Drink- en zwemwater wordt onderzocht op E. coli en enterococcen met kweekmethoden die 1 dag, respectievelijk 2 dagen, duren. Vanwege deze lange wachttijden heeft de waterleidingsector de wens om snelle methoden te hebben om fecale verontreiniging op te sporen. Die behoefte is vooral gevoed door (i) de wens voor
een snelle detectie van een besmetting als gevolg van bijv. leidingbreuken of geplande werkzaamheden, (ii) de nadelen van de lange wachttijden na werkzaamheden in het net voordat leidingsecties weer kunnen worden vrijgegeven en (iii) het willen monitoren of bij besmettingen beheersmaatregelen effectief zijn.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?