KWR rapport - KWR 2016.062

HydroMonitor - open data exchange format (toelichting en definitie)

Rapporten

KWR investeert en voert verbeteringen door in haar programma’s Menyanthes en HyCA voor respectievelijk waterkwantiteit en waterkwaliteit, als onderdeel van de migratie van beide naar een nieuw, geïntegreerd programma voor hydrologische gegevens, onder de naam HydroMonitor. De huidige functionaliteit van Menyanthes en HyCA zal daarin terugkomen als modules HydroTimes, HydroData en HydroChemistry. De afgelopen periode is veel aandacht
besteed aan het toevoegen en verbeteren van de functionaliteit die betrekking heeft op ‘data’ in brede zin. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om databeheer en datakwaliteitscontrole (QC), maar ook om het stroomlijnen van data-inwinning in het veld, en het verbeteren en vereenvoudigen van data-uitwisseling.
Voor het verbeteren en vereenvoudigen van de data-uitwisseling is de import- en exportfunctionaliteit van Menyanthes geheel opnieuw ontworpen en vervangen. Als onderdeel daarvan is een nieuw, HydroMonitor data-uitwisselformat in het leven geroepen met daaraan gekoppeld een nieuw, onderliggend datamodel. Naast KWR heeft ook Waternet bijgedragen aan de totstandkoming van dit format.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?