BTO rapport - BTO 2016.090

Evaluatie Streefstructuren. Vijf jaar praktijkervaring met aanscherping van het secundair netontwerp

Rapporten

In 2011 liet BTO-onderzoek zien dat werken met een zogenaamde streefstructuur een beter ontworpen secundair net oplevert. Een streefstructuur is een ontwerp van de hoofdstructuur van een netwerk voor de middellange termijn, dat als blauwdruk dient bij renovaties en sanering binnen het betreffende gebied. De afgelopen vijf jaar hebben verschillende bedrijven ervaring opgedaan met deze manier van werken. Er zijn voorbeeldgebieden ontworpen en er is een start gemaakt met documenteren en vastleggen van een formele werkprocedure. ‘Early adopters’ zien de voordelen van deze manier van werken al in de praktijk. De streefstructuur geeft richting aan de ontwikkeling van het toekomstige net en ondersteunt de waterbedrijven in gesprekken met andere partijen in de ondergrond. Het feit dat er slechts sinds kort met streefstructuren wordt gewerkt, maakt een evaluatie gewenst om kennis en ervaringen uit te wisselen en het proces aan te scherpen. Best-practices (sterktes), zwaktes en bedreigingen werden geïdentificeerd, maar ook kansen zoals automatisering en optimalisering van routines, meenemen van meerdere faal- of watervraagscenario’s en het implementeren van de PDCA cyclus voor continue verbetering. In deze studie is de ontwerpcirkel uit 2011 aangescherpt en daarmee sluit deze beter aan bij het (mogelijk te automatiseren) ontwerpproces.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?