Vakblad artikel

Ontwerp van grijs- en hemelwatersystemen met Simdeum

Artikelen

“Huidige richtlijnen voor het ontwerp van grijs- en hemelwatersystemen zijn gebaseerd op gemiddeld dagelijks watervraag. Zij maken geen onderscheid tussen
type gebouw en gebruikers en focussen alleen op gebouwniveau (perceelgrens). Daardoor wordt de benodigde buffercapaciteit niet goed ingeschat. Vraag- en
aanbodpatronen kunnen met Simdeum op kleine tijdschaal worden gegenereerd en vervolgens geaggregeerd om het drinkverbruik van flats, wijken of steden
te genereren. Deze patronen maken het mogelijk om de opslagbehoefte en opbrengsten specifieker, realistischer en nauwkeuriger te kwantificeren om de optimale schaal van implementatie van grijs- en hemelwatersystemen te bepalen. Deze systemen vereisen nog steeds een conventioneel centraal drinkwaterdistributiesysteem en dus is een integrale afweging nodig.”

(Citaat: Agudelo-Vera, C.M., Blokker, E.J.M. – Ontwerp van grijs- en hemelwatersystemen met simdeum – TVVL Magazine 46(2017)1, p.34-37)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?