Vakblad artikel

Drinkwaterverbruik in Nederland. Een overzicht van ontwikkelingen

Artikelen

“Tussen de eerste watervoorziening in 1853 en vandaag is er veel veranderd op het gebied van de drinkwatervoorziening. Deze veranderingen zijn veroorzaakt
door verschillende technologische ontwikkelingen, zoals leidingwater en (luxe) warmwatervoorzieningen, en sociologische veranderingen zoals frequenter
douchen. Doordat een groot deel van het water verwarmd wordt voor bijvoorbeeld douchen hebben ontwikkelingen op het gebied van de warmwatervoorziening
veel invloed gehad op het waterverbruik in de 20e eeuw. Om prognoses te kunnen maken van de drinkwatervraag in de toekomst is het van belang om de invloed van deze ontwikkelingen te begrijpen. Doordat het waterverbruik afhankelijk is van technologische ontwikkelingen is trendanalyse op basis van historisch
drinkwaterverbruik niet zinvol, omdat hiermee geen trendbreuken voorspeld kunnen worden. Met Simdeum kan voor toekomstige scenario’s de impact van een
specifieke ontwikkeling onderzocht worden.”

(Citaat: Moerman, A., Blokker, E.J.M., Agudelo-Vera, C.M. – Drinkwaterverbruik in Nederland. Een overzicht van ontwikkelingen – TVVL Magazine 46(2017)1, p.12-15)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?