Vakblad artikel

Drinkwatertemperatuur, bedreigingen en kansen

Artikelen

“Volgens de drinkwaterwet mag de temperatuur van het drinkwater aan de kraan niet boven de 25 °C uitkomen. Dit wordt door de waterbedrijven gecontroleerd door een monster te nemen aan de keukenkraan, na doorstroming van enkele minuten. Sporadisch worden in deze wettelijk voorgeschreven monsters temperaturen hoger dan 25 °C gemeten, met name in warme zomers. De verwachting is dat met klimaatverandering de drinkwatertemperatuur vaker de wettelijke eis kan overschrijden. In de afgelopen jaren heeft KWR verscheidene onderzoeken gedaan naar de aspecten die invloed hebben op en beïnvloed worden door de drinkwatertemperatuur. De drinkwatertemperatuur wordt vooral bepaald door de bodemtemperatuur op 1 m diepte.”

(Citaat: Blokker, E.J.M., Moerman, A., Agudelo-Vera, C.M. – Drinkwatertemperatuur, bedreigingen en kansen – TVVL Magazine 46(2017)1, p.16-18)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?