Rapport i.s.m. derden

Duurzame warmte gaat ondergronds. Warmteopslag heeft meerwaarde voor warmtenetten: Welke kansen biedt de ondergrond?

Rapporten

“Warmtenetten maken de distributie van industriële rest- of duurzame warmte mogelijk. Warmtevraag en –aanbod sluiten in de tijd echter niet goed aan. Zo is de vraag naar warmte het grootst in de winter, terwijl productie van industriële restwarmte constant is en die van duurzame zonnewarmte variabel en vooral in de zomer plaatsvindt. Warmteopslag kan de verbindende factor vormen tussen aanbod en vraag. Op de schaal van warmtenetten zijn hiervoor grote opslagvolumes nodig om afstemming tussen vraag en aanbod over seizoenen heen te kunnen realiseren. Ondergrondse zandlagen bieden meer dan voldoende ruimte voor de realisatie van deze benodigde grootschalige warmteopslag. Deze ondergrondse warmteopslag kan de piekvraag naar warmte duurzaam invullen en als back-up voorziening worden ingezet. Hiermee draagt ondergrondse warmteopslag bij om warmtenetten duurzamer, robuuster en toekomstbestendiger te maken.”

(Citaat: Hartog, N., Bloemendal, J.M., Slingerland, E., van Wijk, A. – KWR, Greenvis – Duurzame warmte gaat ondergronds. Warmteopslag heeft meerwaarde voor warmtenetten: Welke kansen biedt de ondergrond? – Visie geschreven voor NetbeheerNL (2016)p. 7)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?