Publieksmedia

Hoogveenherstel

Artikelen

“In het verleden richtte het beheer en onderzoek van hoogveengebieden zich vooral op het herstel van de groei van veenmos. Tegenwoordig wordt veel
gewerkt aan het herstel van het hoogveensysteem als geheel: hoogveenkern, -rand, lagg en omgeving. Doel van dit herstel is het creƫren van een robuust en
duurzaam functionerend systeem op lange termijn, waar mogelijk met gradiƫnten en indien nodig met bufferzones. Goed onderzoek naar het huidige functioneren van het ecosysteem is nodig, om te komen tot zinvolle maatregelen die knelpunten oplossen. Hoogveenherstel kan dan veel opleveren, zoals
biodiversiteit, koolstofopslag, waterbuffer, zoetwatervoorziening, waterzuivering, recreatie en eventueel productie van gewassen (paludicultuur). Bij herstelprojecten is een goed monitoringsprogramma in de vorm van een cyclus een vereiste.”

(Citaat: van der Weelde, J., van Duinen, G.J., van ‘t Hullenaar, J.W., von Asmuth, J.R., Koster, H. – Hoogveenherstel – Infoblad Veldwerkplaats (2016)7 december – Website 9 februari 2017))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?