BTO rapport - BTO 2016.035

Trendalert Afnemende biodiversiteit, indicator voor een zesde uitstervingsgolf?

Rapporten

Biodiversiteit is van waarde voor ecosysteemprocessen en –diensten; teruggang in biodiversiteit is een verlies voor mens en natuur. De afname van biodiversiteit krijgt ook steeds meer maatschappelijke belangstelling. Het grote publiek hecht niet alleen belang aan het verlies van grote soorten, zoals de
ijsbeer, maar wordt zich ook steeds meer bewust van het nut van een diversiteit aan insecten. Aandacht voor soortenbehoud in de door waterbedrijven beheerde natuurgebieden draagt daardoor bij aan het behoud van biodiversiteit én aan het imago van de bedrijven.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?