KWR rapport - KWR 2016.110

Registratieprotocol storingen van aansluitingen. Naar een uniforme registratie van storingen van aansluitingen

Rapporten

Nu het leidingnet veroudert, hebben waterbedrijven een toenemende behoefte aan data en analysemethoden om tot een rationeel onderbouwd vervangingsbeleid te komen. (Storingen van) aansluitingen ontbreken nu nog in de sinds 2009 opgebouwde gezamenlijke database voor distributieleidingen (USTORE). Bij het opstellen van een uniform registratieprotocol voor storingen van aansluitingen is kennis gebruikt uit bestaande registratiewijzen, zoals USTORE, en informatie uit workshops met assetmanagers en monteurs. Aanbevolen wordt om het ontwikkelde registratieprotocol te hanteren bij het registreren van storingen van aansluitingen en dat daarbij de assetmanagers en monteurs (die de gegevens verzamelen) met elkaar blijven communiceren.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?