BTO rapport - BTO 2016.036

Trendalert Kennissysteem watersector in transitie, open innovatie 2.0

Rapporten

De Europese Commissie signaleert in haar Open Innovation 2.0 Yearbook 2016 de opkomst van een nieuwe aanpak van innovatie, waarin overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers samenwerken in het ontwikkelen van nieuwe kennis, producten en diensten. In Nederland moet de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) leiden tot samenwerkingen tussen uiteenlopende partijen en daarmee een boost geven aan Open Innovatie 2.0 (OI2). Voor de Nederlandse watersector is open innovatie geen nieuw begrip. De eerste stappen naar OI2 zijn eveneens al zichtbaar, denk maar aan de betrokkenheid van burgers en andere partijen in proeftuinen als De Ceuvel in Amsterdam. En er wordt, zij het nog mondjesmaat, bij circulaire economie initiatieven door andere partijen de samenwerking gezocht met de watersector. De watersector zou zich nog meer kunnen inzetten voor het borgen van methodes en het uitwisselen van ervaringen met OI2.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?