BTO rapport - BTO 2016.045

Verwijdering van biofilm met biociden van de buiswand uit het distributiesysteem van productiebedrijf Noordbergum

Rapporten

Desinfectie met chloor of chloordioxide resulteert in de beste afdoding van de micro-organismen in de biofilm in een drinkwaterleiding uit het voorzieningsgebied van productiebedrijf Noordbergum, zo blijkt uit Speerpuntonderzoek dat in opdracht van Vitens is uitgevoerd. Het waterbedrijf kampt in sommige delen van het leidingnet met nagroei, wat nadelige gevolgen kan hebben voor handhaving van de wettelijke microbiologische kwaliteitsnormen en de klanttevredenheid en kan leiden tot technische klachten. De toegepaste concentraties en contacttijden blijken echter ongeschikt om biofilm op PVC-U leidingen af te breken en te verwijderen. De verschillen in de chemische parameters voor en na behandeling zijn dusdanig klein, dat de toegepaste methoden te ongevoelig zijn om dit verschil betrouwbaar te kunnen meten. De biofilmmatrix blijft aanwezig. Op grond van de resultaten bevelen we aan om eerst de zogenoemde ‘hotspots’ van nagroei in het leidingnet te lokaliseren en deze vervolgens te karakteriseren. Dan kan gerichter onderzoek worden gedaan naar effectieve beheersmaatregelen die deze problemen voorkomen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?