KWR rapport - PCD 7 2016

Controlemethodiek brandkranen

Rapporten

Dit is de eerste editie van deze praktijkcode. Eerder was er wel het KWR-rapport ‘Controlemethodiek Brandkranen’ (Wielen, 2004). Vanaf het eerste begin van de openbare drinkwatervoorziening aan het einde van de 19e eeuw wordt water voor de functies huishoudelijk drinkwater en primair bluswater integraal
geleverd door middel van één drinkwaterdistributie netwerk. In de beginjaren van de ontstaansgeschiedenis van de openbare drinkwatervoorziening was de gemeente in veel gevallen de verantwoordelijke voor beide functies. Het was en is daarom nog steeds logisch om deze functies met elkaar te combineren.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?