KWR rapport - PCD 1-8 2015

Hygiënerichtlijnen ontwerp, bouw en renovatie van installaties voor de drinkwaterbereiding

Rapporten

Voor u ligt de eerste editie van de praktijkcode Hygiënerichtlijnen ontwerp, bouw en renovatie van installaties voor de drinkwaterbereiding. Deze praktijkcode is nauw verbonden met de Hygiënecode Drinkwaterbereiding. De Hygiënecode Drinkwaterbereiding behandelt vooral de hygiënische aspecten van klein en groot onderhoud aan de drinkwaterzuivering. De praktijkcode Hygiënerichtlijnen ontwerp, bouw en renovatie van installaties voor de drinkwaterbereiding richt zich op het traject van ontwerp, bouw en ingebruikneming van nieuwe en gerenoveerde (onderdelen van) zuiveringen. Deze praktijkcode is tot stand gekomen door een projectgroep met deskundige deelnemers van de drinkwaterbedrijven en laboratoria. Om te zorgen dat geen hygiënische aspecten worden gemist zijn bij alle drinkwaterbedrijven workshops gehouden met bouwkundigen, werktuigbouwkundigen, beheerders van productiebedrijven en procestechnologen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?