Rapport i.s.m. derden - 2016-0107

Permeatie van contaminanten vanuit grondwater door polyethyleen drinkwaterleidingen

Rapporten

“In de voorliggende rapportage wordt een methodiek beschreven voor de beoordeling van risico’s door permeatie van contaminanten vanuit grondwater door polyethyleen drinkwaterleidingen. De methodiek is bedoeld voor deskundigen en adviseurs die belast zijn met de kwaliteit van drinkwater en grondwater.
Voor de beoordeling van risico’s is een praktisch stappenplan opgesteld op basis waarvan de beoordeling kan plaatsvinden. Het stappenplan is een combinatie van toetsing aan triggerwaarden, modellering van permeatie en, in geval van twijfel, verificatiemetingen. Voor de inschatting van de mate van permeatie door PE-drinkwaterleidingen, is onderzoek verricht naar permeatiemodellen en is er een nieuw model ontwikkeld. Deze studie is in een aparte rapportage vastgelegd (Van der Schans et al., 2016). Het onderzoek is uitgevoerd door het RIVM en het KWR Watercycle Research Institute.”

(Citaat: Otte, P.F., van der Schans, M.L., Meerkerk, M.A., Swartjes, F.A. – Permeatie van contaminanten vanuit grondwater door polyethyleen drinkwaterleidingen, RIVM rapport 2016-0107)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?