KWR rapport - PCD 1-5 2016

Hygiëne bij werkzaamheden aan winmiddelen; Werkboekje bij de "Hygiënecode Drinkwater; Winning"

Rapporten

De Nederlandse drinkwaterbedrijven maken in de dagelijkse bedrijfsvoering gebruik van richtlijnen met als doel het (hoge) kwaliteitsniveau van de bedrijfsvoering te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren, en/of de efficiency van de bedrijfsvoering te verhogen en bij te dragen aan het verder uniformeren van de werkwijzen binnen de drinkwatersector. Deze richtlijnen hebben doorgaans het karakter van een ‘aanbeveling van een te volgen gedrag of handelswijze’ en niet van een ‘bindend voorschrift’. Het gaat om privaatrechtelijke richtlijnen voor de ondersteuning in de dagelijkse praktijk van de bedrijfsvoering (‘best practices’) in het gehele traject van bron tot tap. De richtlijnen (soms ook aangeduid als ‘leidraad’) worden sinds 2008 opgesteld en hebben in 2015 de aanduiding ‘Praktijkcode Drinkwater’ (PCD) gekregen.
Dit is de eerste editie van deze praktijkcode. Dit werkboekje is mede tot stand gekomen via een overleg met operators en machinisten van alle drinkwaterbedrijven met de voorzitter en de KWR-vertegenwoordigers. Daarbij is een concept van het werkboekje besproken en van op- en aanmerkingen, en aanvullingen voorzien.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?